“Farliga” hundraser – finns det?

Det råder väldigt delade meningar huruvida det finns farliga hundraser eller inte. Många menar att så kallade kamphundar är mycket aggressiva och när man talar om kamphundar menar man oftast raser som Pitbull, Amstaff, Bullterrier eller Rottweiler.

Det ligger en del sanning i vad som sägs, men sällan handlar det om att dessa hundraser är mer aggressiva än andra. Det de däremot har är en annan typ av jaktinstinkt och att de kan vara mycket beskyddande mot sin ägare. Främst handlar det dock om hur hunden har uppfostrats och vilken typ av person som ägaren i fråga är. Alla hundar kan bli aggressiva med fel kunskap eller en förvriden syn på vad hundar ska användas till.

En pitbull eller amstaff kan bli den mest trevliga familjehund och med rätt uppfostran är hundrasen väldigt snäll och trevlig. Nuförtiden är det dock förbjudet att korsa dessa två hundraser, eftersom det har visats att en korsning kan göra hunden mer instabil. Det finns dock många underbara, snälla och tålmodiga blandningar där ute och hunden kan faktiskt göra sig exemplarisk som familjehund. Vid frågan om det finns några farliga hundraser är alltså svaret nej, men det finns farliga hundägare.

feather-magazine