Att resa med hund

Det finns många tillfällen då man kan behöva resa tillsammans med sin hund. Främst brukar det handla om att åka iväg tillsammans på semester, men det kan även handla om en flytt utomlands eller att man behöver föra hunden ur landet för avel. Reglerna kan se mycket olika ut beroende på vilken del av världen man planerar att resa till, men i denna text kommer fokus att ligga på om man reser tillsammans till ett annat EU-land.

Det första man som hundägare behöver tänka på är att hunden måste vara ID-märkt och ha ett EU-pass som gäller för sällskapsdjur. I Sverige är det lag på att alla hundar ska ID-märkas och detta ska även kontrolleras i samband med köp av en hund. Om hunden/valpen inte har blivit ID-märkt ännu är det ägarens ansvar att se till så att hunden blir det.

Utöver pass och ID-märkning ska alla hundar som reser ur Sverige och till ett annat EU-land vara vaccinerade mot rabies. Tyvärr är rabies en mycket vanlig sjukdom bland gatuhundar i utlandet och genom att vaccinera sin hund mot detta förhindrar man att hunden blir sjuk, men även att man tar med sig smittan tillbaka in i landet när det är dags för hemresa. Eftersom vissa sjukdomar är vanligare i vissa länder så kan det tillkomma vissa specifika vaccinationer beroende på vilket land man ska till. I t.ex. Storbritannien, Finland, Irland och Malta krävs det att hunden som reser in i landet även är avmaskad mot dvärgbandmask, vilket är mycket vanligt hos rävar.

Ska man bara på semester och har uppfyllt ovanstående krav kan man känna sig på den säkra sidan, men ska man t.ex. resa utomlands med ett större antal hundar för att tävla, ser reglerna annorlunda ut. Naturligtvis måste alla hundar ha samma ID-pass som ovanstående och även här är det viktigt att hundarna ska ha vaccinerats mot rabies. Reser man med fler än fem hundar samtidigt behöver man ha med sitt ett skriftlig bevis på att hundarna är registrerade att delta i en tävling eller utställning alternativt att djuren är registrerade i en organisation som anordnar tävlingar för just hundar.

För många kan reglerna tyckas hårda, men sanningen är att reglerna är till för att skydda hundarna mot sjukdomar i andra länder och förhindra att olaglig försäljning eller export/import sker.

feather-magazine